Sleva 20% na všechna digitální piana GEWA. Zadejte slevový kupón GEWA20 v košíku při nákupu a získejte jedinečnou slevu 20% na kvalitní německá digitální piana.

close

Okamžitá výměna - specifikace a podmínky

Službou Okamžitá výměna získáváte jistotu, že při projevené záruční vadě na výrobku zakoupeném u nás bude reklamace řešena okamžitou výměnou v souladu s níže uvedenými podmínkami Okamžité výměny.

Služba Okamžitá výměna spočívá v dokoupení záruky okamžitého řešení reklamace, tedy výměny zboží, pokud se během standardní trvání záruky projeví vada na produktu.

Tato služba je poskytována na vybrané výrobky, které jsou označeny volbou služby Okamžitá výměna při jejich koupi. K jednomu produktu lze zakoupit pouze jedno tuto službu.

Službu okamžitá výměna lze uplatnit u vad za podmínek specifikovaných níže.

 

Podmínky využití služby Okamžitá výměna

1 Zakoupení služby Okamžitá výměna společně se zbožím

1.1 Okamžitá výměna je placená služba, jejímž účelem je poskytnout okamžitou výměnu vadného výrobku za nový, parametrově shodný nebo lepší výrobek od stejného či jiného výrobce, případně poskytnutí jiného řešení.
Služba okamžitá výměna se stává účinnou dnem zakoupení a trvá po dobu záruční doby ode dne zakoupení výrobku. Zboží, kterého se možnost zakoupení služby Okamžitá výměna týká, je označen volbou této služby při koupi. Po jejím zakoupení bude služba Okamžitá výměna vysloveně uvedena na nákupním dokladu. Zpětné zakoupení této služby není možné.

 

2 Uplatnění Okamžité výměny

2.1. Prodávající definuje závadu zboží, při níž lze uplatnit Okamžitou výměnu zboží jako závadu výrobku, pokud byl používán v souladu s návodem k použití, jinou obdobnou dokumentací výrobce k výrobku nebo způsobem, který odpovídá normálnímu používání produktu.
2.2 Okamžitá výměna se nevztahuje na:

 • opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • zboží s porušenými informativními nálepkami, sériovými čísly a i.,
 • mechanické poškození,
 • poškození elektrickým přepětím, neodbornou instalací, zanedbáním péče o zboží,
 • používání produktu v podmínkách, které neodpovídají svou teplotu, vlhkost, chemické vlivy, které jsou přímo určeny prodejcem nebo výrobcem,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s obecnými zásadami,
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (ohýbání, broušení, nátěr atd.), v případě, že vznikla vada v důsledku tohoto řízení,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly, vnějšími příčinami nebo vyšší mocí, (např. dopravní nehoda, náraz, jiný mechanický či tepelný vliv),
 • neodbornou manipulaci zákazníka nebo třetí osoby s výrobkem nebo neoprávněným zásahem do výrobku
 • snížení kapacity baterie po její životnosti způsobené používáním výrobku
 • vniknutí tekutiny do výrobku apod.

2.3 Na uplatnění služby Okamžitá výměna je kupující povinen s reklamovaným zbožím doručit kopii faktury, účtenky či jiného dokladu prokazujícího zakoupení předmětného vadného výrobku ve společnosti Ms-Augustinium s.r.o., který obsahuje službu Okamžitá výměna.

2.4 Na základě oprávněného uplatnění služby Okamžitá výměna zákazníkům bude zákazníkovi poskytnuto jedno z následujících:

 1. Zákazník obdrží shodný výrobek za předpokladu, že se shodný výrobek bude nacházet skladem společnosti Ms-Augustinium s.r.o.
 2. V případě, že shodný výrobek nebude nacházet skladem společnosti Ms-Augustinium s.r.o., zákazník obdrží produkt s lepšími parametry od stejného či různého výrobce.

2.5 Pokud kupní cena nového výrobku bude vyšší než kupní cena původního (vadného) výrobku, cenový rozdíl výrobku zákazník doplatí při odběru nového výrobku.

2.6 Výměnou výrobku bude nárok na uplatnění služby Okamžitá výměna spotřebován. V případě zájmu o využití služby Okamžitá výměna k vyměněného výrobku je třeba si službu znovu dokoupit při výměně výrobku.

 

3 Ukončení služby

3.1 Službu Okamžité výměny lze vypovědět ze strany kupujícího, pokud prodávající podstatným způsobem poruší podmínky služby.
3.2 Okamžitá výměna končí u konci zákonné záruky zboží.
3.3 V případě, že prodávající nebude schopen službu zajistit (tedy parametricky či cenově adekvátní náhrada nebude dostupná), se zavazuje prodávající vystavit dobropis na službu v její plné původní výši.
3.4 Vystavením dobropisu na zboží se službou Okamžitá výměna zaniká služba dnem vystavení dobropisu.

 

Zákazník bere na vědomí, že služba Okamžitá výměna může být poskytnuta pouze spotřebitelům - to jest fyzickým osobám nepodnikatelem. V opačném případě jsou nároky z ní vyplývající nevymahatelné.